Rekvalifikačné kurzy na SOŠ Senica

Zistili ste, že si potrebujete doplniť kvalifikáciu alebo získať novú kvalifikáciu ?  

Ponúkame Vám možnosť získať úplnú kvalifikáciu v rekvalifikačných kurzoch prostredníctvom projektu REPAS .

Prihlášky na rekvalifikačné kurzy zasielajte do 31.7.2017 na adresu školy SOŠ Senica.

 

31.8.2017

Záverečné skúšky 2017

Po maturantoch opustili našu školu už aj absolventi dvojročných a trojročných učebných odborov. V siedmich učebných odboroch a v štyroch skúšobných komisiách úspešne prebehli záverečné skúšky. Na záverečných skúškach študenti preukázali svoje zručnosti a vedomosti, ktoré získali počas štúdia v učebných odboroch

Čitať ďalej na zobraziť

23.6.2017

Exkurzia Aproxima

V rámci zvyšovania vedomostí a skúseností v oblasti spoločného stravovania sme navštívili prevádzku spoločnosti Aproxima v Skalici, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti spoločného stravovania už niekoľko rokov.

Čítať viac na zobraziť

16.6.2017

Byť Eko je In, buďte Eko aj Vy- DENS 2017

V OC City Aréna sa konalo osvetové podujatie DENS 2017 - Byť Eko je In, buďte Eko aj Vy. Tohto podujatia sme sa zúčastnili aj my.  Cieľom podujatia bola propagácia trvalo udržateľného rozvoja. Vystavovatelia tu prezentovali „zelené” technológie, elektromobil - spôsoby jeho dobíjania, bicykle a elektrobicykle, spôsoby úspory energie v domácnostiach,.....

Čitať viac na zobraziť

12.6.2017

2. kolo prijímacieho konania

Dňa 20. 06. 2017 sa uskutoční druhé kolo prijímacieho konania  v priestoroch SOŠ Senica.

Čítať viac na zobraziť

6.6.2017
Zobraziť všetky »