2 % dane

Pre rok 2021 nie je možné darovať SOŠPRaSSe 2% dane, nakoľko sa nevykonala registrácia do Zoznamu prijímateľov pre možnosť darovania 2% dane za rok 2021.