Medzinárodné kolo súťaže ENERSOL

V dňoch  18. a 19. apríla 2013 sa v meste Tábor v Českej republike konalo  finále 9. ročníka súťaže Enersol. za prítomnosti 150 delegátov.  Na medzinárodnom finále bolo zastúpených šesť krajín EU, Rakúsko, Nemecko, Poľsko, Slovinsko, Česká republika a Slovensko. Zo Slovenska postúpilo do Tábora 8 najlepších prác, ktoré boli vybraté odbornými porotami na celoslovenskom finále tejto súťaže, ktoré sa konalo v dňoch 11.- 12. apríla na SOŠ v Senici. Z finále súťaže Enersol zo Slovenska postúpili 4 najlepšie práce z hlavnej kategórii a 4 najlepšie práce z tvorivej kategórie. V minulom roku  na medzinárodnom finále tejto súťaže v Hradci Králové  Slovensko obsadilo 1 miesto a v súťaži jednotlivcov a 1 miesto v súťaži družstiev. Som veľmi spokojný s výsledkami i  tohto ročníka, pretože  tento rok si študenti zo Slovenska počínali veľmi dobre. V súťaži jednotlivcov bola žiačka OA Trnava Lucia Pavlíková tretia a družstvo Slovenska obsadilo druhé miesto za Českou republikou. Som veľmi rád, že práca a obhajoba žiačky SOŠ Senica Eleny Plešovej sa započítavala medzi tri najlepšie práce slovenského družstva. Spolu obhajovalo svoje práce 32 účastníkov zo 6 krajín.

V mene slovenskej delegácie sa chcem poďakovať organizátorom SPŠ Tábor a Vzdelávacej agentúre Kroměříž za výborné prostredie v priestoroch školy a internátu  SPŠ Tábor, program a súťaž v divadle Oskara Nedbala a kultúrny večerný  program v Husitskom mlyne.

Obohatením tohto podujatia bola i prítomnosť tajomníka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Českej republike Martina Kalinku. Pán tajomník sa v priateľskej atmosfére nechal informovať od každého člena slovenskej delegácie o svojej škole, o názve obhajovanej práce a o projekte Enersol vo svojom regióne. Prisľúbil pomáhať v budúcich ročníkoch pri presadzovaní medzinárodnej zmluvy medzi Českou republikou  a Slovenskom na podporu projektu Enersol.

Vedúcich zahraničných delegácií prijal v piatok na radnici  mesta Tábor starosta, Ing. Jiří Fišer. Na radnici každá krajina informovala i o súvisiacich projektoch s projektom Enersol. Prítomných som informoval o projekte CEC5, ktorý v SR implementuje TTSK, demonštračná budova SOŠ Senica ako ukážka energetickej účinnosti a využitia obnoviteľných zdrojov na verejných budovách.

 

Predseda Enersol SK  

Mgr. Pavol Paradeiser     
enersol20136_title_06_01.mp4

enersol20136_title_05_01.mp4

enersol20136_title_04_01.mp4

enersol20136_title_03_01.mp4

enersol20136_title_02_01.mp4