Náš región

Na našej škole sa dňa 29.4.2014 uskutočnila súťaž v tvorbe prezentácií pod názvom „Náš región“. Študenti mali za úlohu vytvoriť prezentáciu v programe Power Point, počet snímok musel byť najmenej 15, navzájom prepojené a doplnené o animácie. Tému si žiaci volili podľa vlastného uváženia, musela byť spojená s naším regiónom. Prekvapením bola tvorivosť pri voľbe tém. Okrem tradičných tém moje mesto, moja obec sa objavili témy senický útulok, golfové ihrisko pri Senici, futbalový fan klub Senica, zrúcanina Korlátko, vinohradníctvo na Záhorí a ďalšie zaujímavé témy.

Súťaž bola veľmi tvorivá, pretože študenti materiály získavali nielen z internetových stránok, ale oslovili miestnych obyvateľov, študovali regionálne knihy, noviny, brožúry, čerpali z vlastných poznatkov alebo boli priamo zainteresovaní do danej témy, či nafotili vlastné fotografie. Získané informácie zaujímavo spracovali modernou a obľúbenou formou. Súťaž im okrem nových poznatkov o regióne, v ktorom žijú poskytla aj ďalšie benefity. Získali mnoho cenných skúseností pri prezentovaní svojej práce. Bola to nielen odvaha predstúpiť pred publikum a obhajovať prácu, ale ruka v ruke s tým bola potrebná aj dobrá slovná zásoba a presné vyjadrovanie. Všetky takéto aktivity podnecujú u študentov iniciatívu a elán.

Mená víťazov:

Eva Chropúvková - II.G

Dobrá voda,ppt

Natália Vašková - II.G

Útulok Senica, ppt

Hromkovič -II. F

Golfové ihrisko, pptVšetkým súťažiacim ďakujem za účasť a tvorivý prístup

 

RNDr. Gabriela Kruppová