Máte možnosť študovať u nás - nadstavbové štúdium

SOŠ  Senica oznamuje, že v školskom roku 2014/2015 otvára dvojročné nadstavbové štúdium v študijných odboroch


-          6421 L spoločné stravovanie             

-          6426 L vlasová kozmetika                                        

-          3757 L dopravná prevádzka                                     

-          3659 L 01 stavebníctvo- výroba stavieb                     

 

Podmienkou pre prijatie do nadstavbového štúdia je úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov a predloženie dokladu o ukončení 3. ročného učebného odboru podľa zamerania. Prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a matematiky budú v 1. kole 12. mája 2014 a 15. mája o 8.00 h a v druhom kole 24. júna 2014 v priestoroch SOŠ Senica.

Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť na sekretariát SOŠ Senica v stanovených termínoch pred konaním prijímacích pohovorov.

Na štúdium sa môžu prihlásiť i absolventi, ktorí ukončili štúdium aj v predchádzajúcich školských rokoch v našej škole aj iných stredných odborných školách.