Súťaž o najkrajší plagát pre našu školu

Najlepšiu reklamu svojej škole vedia urobiť vlastní žiaci, a pretože sa ľahko kritizuje a ťažšie tvorí, vyhlásila naša predmetová komisia nevýrobných profesií (p. učiteľky Adásková, Miškovičová) súťaž o najkrajší plagát, ktorý by propagoval našu školu a zároveň by zaujal deviatakov zo základných škôl, ktorí by sa už v budúcom školskom roku 2015/2016 mohli stať žiakmi našej školy.

Pravidlá súťaže boli veľmi benevolentné – nebol predpísaný žiadny formát papiera, mohla byť použitá akákoľvek technika, a hlavne sa nekládli medze fantázii.

Bohužiaľ sa znova potvrdilo, že ľahko sa kritizuje, ale ťažšie tvorí. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci zo všetkých ročníkov, ale nakoniec prišli len štyri práce.

Porota – v zložení p. zástupkyne pre teoretické vyučovanie Mgr. Orgoníková a Ing. Gabčová - mala jednoduchú prácu. A toto je ich verdikt:

  1. miesto – Rastislav Veselý, obchodný pracovník, 4. ročník
  2. miesto – Michal Štefečka, obchodný pracovník, 4. ročník
  3. miesto – Petra Šalíková, obchodný pracovník, 4. ročník
  4. miesto – Marek Hesek, čašník, 2. ročník

 

PK nevýrobných profesiií