Poznávacia exkurzia do Švédska

Študent našej školy - 3. ročníka učebného odboru autoopravár – mechanik Peter Hasák, ktorý vykonáva odborný výcvik u nášho zmluvného partnera  Volvo Truck Slovak, s.r.o. so sídlom v Senci, bol po dohode riaditeľa servisu p. Martina Bíreša a vedúceho Prevádzkového pracoviska Dopravného p. Michala Fabiána odmenený za svoj prístup k pracovným povinnostiam poznávacou exkurziou do Švédska (14.4.- 16.4.2015). Prioritou tejto exkurzie bolo, aby sa študent  oboznámil s výrobou ťahačov svetoznámej značky Volvo, ktorá sa stala v rokoch 2009-2013 najpredávanejšou na Slovenskom trhu. Navštívil tam závod v Göteborgu, kde sa dozvedel všetko o výrobe ťahačov danej značky, taktiež bol prítomný pri výrobe motorov rôznych technických prevedení, ktorá sa nachádza v meste Skövde. Dúfame, že si z návštevy priniesol mnoho zážitkov a kultúrneho vyžitia z tejto krásnej škandinávskej krajiny.

 

Bc. Fabián