Rodičovské združenie

Dňa 22. 11. 2017 o 14.30 h

sa uskutočnia triedne schôdzky Rodičovského združenia 

 

Vaša účasť je potrebná! Tešíme na spoluprácu

Rozpis učební na RZ bude na vrátnici školy