Rodičovské združenie pre študentov 1. ročníkov 20. 09. 2017

Dňa 20. 09. 2017 o 14.30 h

sa uskutočnia triedne schôdzky Rodičovského združenia pre študentov 1. ročníkov

 

Vaša účasť je potrebná! Tešíme na spoluprácu

Rozpis učební na RZ bude na vrátnici školy