„Stretnutie s Hurbanom“

„Stretnutie s Hurbanom“

  ... takto znela téma seminára a zážitkovej prednášky, teda podujatia, na ktoré nás pozvalo Záhorské osvetové stredisko v Senici. Pozvanie sme so záujmom prijali a dňa 28.9.2017 smerovali  kroky študentiek - kozmetičiek na Vajanského ulicu.

Hoci to nebolo naše prvé stretnutie s touto významnou osobnosťou a jeho dobou, bolo veľmi zaujímavé a podnetné. Oslovilo nás najmä pútavé rozprávanie pána Hvožďaru, ktorý nám prostredníctvom rôznych príbehov zo života Jozefa Miloslava Hurbana  priblížil osudy tohto génia a dobu, v ktorej žil.  

Spestrením seminára bola návšteva interaktívnej výstavy, počas ktorej sa naše študentky, Anetta, Adela, Dominika, Karolína a Radoslava, „preniesli“ do 19. storočia a „nazreli“ do dávnej minulosti.

Veríme, že stretnutie s históriou sa týmto podujatím neskončilo.

 

PK SJL