Po stopách J. M. Hurbana

December 2018 znamenal nielen koniec kalendárneho roka, ale aj ukončenie aktivít, ktoré boli venované  200. výročiu narodenia významnej osobnosti našich národných dejín.

Počas roka sa študenti zoznamovali s Jozefom Miloslavom Hurbanom v rámci vyučovacích hodín slovenského jazyka a literatúry, na hodinách dejepisu a na akciách, ktoré organizovali kultúrne inštitúcie nášho mesta /Záhorské osvetové stredisko a Záhorská galéria/. 

Študenti spoznali život a dielo autora, zmapovali miesta jeho pôsobenia, pozreli si film, vytvorili prezentácie, vypočuli si prednášku a odborný seminár, absolvovali zážitkové stretnutie s Hurbanom a jeho dobou, navštívili Hlboké ..... 20.decembra 2017 sa zúčastnili vedomostného a tvorivého kvízu, na ktorom si overili svoje získané vedomosti. Rok Jozefa Miloslava Hurbana ukončili návštevou výstavy na tému „Jozef Miloslav Hurban vo výtvarnom umení“.

 

PK SJL