Prišiel k nám Mikuláš!

Dňa 05. 12. 2018 do nášho školského internátu zavítal Mikuláš, čert a anjel. Členovia žiackej rady si pripravili na túto akciu pekné kostýmy. Každý kto prišiel večer z vychádzky musel  Mikulášovi niečo zaspievať a zarecitovať.

Veľmi dobre sa zhostili tejto úlohy dievčatá z Ukrajiny, ktoré zaspievali a zarecitovali v ukrajinskom jazyku.
Za predvedený výkon boli všetci odmenení malou sladkosťou.

Tešíme sa opäť o rok!!!

 

Bc. Darina Nemečkayová