Oznam

Riaditeľ Strednej odbornej školy Senica oznamuje, že na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 150 odsek 5 udeľuje dňa 21. decembra 2018 riaditeľské voľno z dôvou oslavy 70. výročia založenia školy.