70. výročie založenia školy

Školský rok 2018/2019 je pre našu školu významným historickým medzníkom. Oslavuje 70. výročie svojho založenia. Každé jubileum je priestorom pre hodnotenie uplynulých rokov, je priestorom na hodnotenie úspechov, na stretnutia a spomienky. Zároveň je vhodnou príležitosťou na diskusiu o ďalšom napredovaní, o nových možnostiach. 

Pozvanie na slávnostné posedenie prijali bývalí zamestnanci školy, župan TTSK Jozef Viskupič, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Oľga Nachtmanová, riaditeľ ŠIOV Michal Němec a primátor mesta Senica Martin Džačovský. Medzi pozvanými hosťami boli aj riaditelia stredných  a základných škôl v Senici.

Počas  sedemdesiatročného pôsobenia škola vychovala viac ako 10 000 kvalifikovaných odborníkov v rôznych profesiách, ktoré boli a sú potrebné na trhu práce.  Všetci žiaci, vzdelávaní a vychovávaní našou školou sú vizitkou pedagógov, ktorí sa podieľali na ich príprave na budúce povolanie. 

Ako škola máme široké spektrum učebných a študijných odborov, takže absolventi môžu nájsť široké uplatnenie na trhu práce. Naši absolventi učebných a študijných odborov sa po skončení stredoškolského vzdelania vypracovali na rôzne pozície riaditeľov, vedúcich,  živnostníkov, založili si svoje firmy a mnohí pracujú v rôznych podnikoch doma i v zahraničí. 

Snahou školy, vedenia, pedagógov a majstrov odborného výcviku je nasmerovať školu a jej odbory tak, aby bola škola pre žiakov atraktívna. Škola vytvára pre žiakov podnetné prostredie na získavanie teoretických a odborných zručností. Spolupracujeme so zahraničnými partnermi a školami, zabezpečujeme stáže v domácich aj zahraničných podnikoch.

Vzdelanie patrí medzi priority pre lepšiu budúcnosť  a preto je ambíciou školy vychovávať kvalifikovaných odborníkov so zameraním na potreby slovenského trhu v rôznych oblastiach.

J. Gabčová