Prijímacie skúšky 2020/2021

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa presúvajú termíny podávania prihlášok:

Podanie prihlášky na SŠ zo strany zákonného zástupcu

Pôvodný termín: 10. apríl 2020

Nový termín: 15. máj 2020

Nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Pokyny dostanú zákonní zástupcovia od svojej školy.

 

Podanie prihlášky na SŠ zo strany riaditeľa ZŠ

Pôvodný termín: 20. apríl 2020

Nový termín: 21. máj 2020

Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Nové kritériá na prijímacie skúšky 2020