Prijímacie skúšky 2020/2021

 Prijímacie skúšky na denné štúdium v školskom roku 2020/2021

Počet voľných miest 05. 06. 2020

Kód

Názov

Voľné

2487H01

autoopravár - mechanik

4

2977H

cukrár kuchár

2

3161F

praktická žena

12

3661H

murár

6

3678H

inštalatér

1

3686F

stavebná výroba

11

6442K

obchodný pracovník

8

6444H

čašník,servírka

3

6444K

čašník,servírka

4

6446K

kozmetik

0

6456H

kaderník

0

pdf Výsledky prijímacieho konania podľa kritérií
 O pridelenom kóde žiaka sa treba informovať telefonicky na tel. číslach: 0911 825 891, 0905 547 882, 0905 547 881