Naším milým študentkám a študentom končiacich ročníkov IV.KOZ a III.KAD

Naším milým študentkám a študentom končiacich ročníkov IV.KOZ a III.KAD želáme všetko najlepšie, úspešný štart  do  budúceho  povolania a aby pokračovali v úspechoch,  ktoré dosiahli počas štúdia na našej škole.

 

MOV Prevádzkové pracovisko  KOZ a KAD