Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Milí kolegovia, rodičia a žiaci,
v prílohe nájdete zmenu opatrenia UVZ SR č. OLP/6848/2020 zo dňa 28.08.2020.


príloha