Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v SOŠPRaS Senica

Vážení študenti, milí rodičia,
do pozornosti Vám dávame Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica období od 1. septembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálom MŠVVaŠ SR.

príloha