Opatrenie hlavného hygienika SR OLP/7189/2020 zo dňa 14. 09. 2020, ktorého cieľom je ochrana zdravia ľudí s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020.

 

PRÍLOHA