Dokumenty SOŠ

 


pdf   Kolektívna zmluva na rok 2022
pdf   Plán práce školy 2022-2023
pdf   Školský poriadok školy 2022-2023
pdf   Pracovný poriadok
pdf   Smernica k prevencii šikanovania
pdf   MS Teams prihlásenie

pdf   Prihláška na nadstavbové štúdium
pdf   Prihláška na nadstavbové štúdium

K žiadosti o vystavenie druhopisov MV, VL, ročníkových vysvedčení a potvrdenia o návšteve školy je potrebné priložiť kópiu občianskeho preukazu.

pdf pdf Oznámenie o zanechaní štúdia
pdf pdf Žiadosť o IUP (individuálny učebný plán)
pdf pdf Žiadosť o KS (komiskonálne skúšky) ak žiak študuje podľa IUP
pdf pdf Žiadosť o opakovanie ročníka
pdf pdf Žiadosť o povolenie nastúpiť na štúdium po jeho prerušení
pdf pdf Žiadosť o povolenie vykonať KS (komisionálne skúšky)
pdf pdf Žiadosť o prerušenie štúdia
pdf pdf Žiadosť o prestup z inej školy
pdf pdf Žiadosť o prijatie
pdf pdf Žiadosť o vystavenie druhopisu maturitného vysvedčenia, alebo výučného listu
pdf pdf Žiadosť o vystavenie druhopisu ročníkové vysvedčenie
pdf pdf Žiadosť o vystavenie potvrdenia o návšteve školy
pdf pdf Žiadosť o zmenu odboru

 


 

Záverečná správa SOŠ Senica

 

Záverečná správa SOŠ Senica 2008-2009
Záverečná správa SOŠ Senica 2009-2010
Záverečná správa SOŠ Senica 2010-2011
Záverečná správa SOŠ Senica 2011-2012
Záverečná správa SOŠ Senica 2012-2013
Záverečná správa SOŠ Senica 2013-2014
 Záverečná správa SOŠ Senica 2014-2015
Záverečná správa SOŠ Senica 2015-2016
Záverečná správa SOŠ Senica 2016-2017
Záverečná správa SOŠ Senica 2017-2018
Záverečná správa SOŠ Senica 2018-2019
Záverečná správa SOŠ Senica 2019-2020
Záverečná správa SOŠ Senica 2020-2021
Záverečná správa SOŠ Senica 2021-2022

 

 


 

ico2 Profil verejného obstarávateľa 

 

Zmluvy 2011 2012 Zmluvy od roku 2013  
Objednávky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Faktúry 2011 2012 Faktúry od roku 2013  
Zákazky s nizkou hodnotou 2011 2012 2013                
Verejné obstarávanie   2012 2013                
Zverejňovanie zámeru     2013      

2015

prenechať do nájmu učebňu

2018

prenechať do nájmu dve učebne a školskú jedáleň

 

2019

Zámer - prenájom nebytových priestorov školy

2020

Zámer - prenájom nebytových priestorov školy