Dokumenty SOŠ

 

 

 


pdf Školský poriadok SOŠPRaS Senica
pdf Pracovný poriadok

pdf Prihláška na nadstavbové štúdium
pdf Prihláška na nadstavbové štúdium

pdf Žiadosť o vystavenie druhopisu maturitného vysvedčenia/výučného listu
pdf  Žiadosť o vystavenie druhopisu maturitného vysvedčenia/výučného listu

 pdf Žiadosť o vystavenie druhopisu ročníkového vysvedčenia
pdf Žiadosť o vystavenie druhopisu ročníkového vysvedčenia

pdf Žiadosť o vystavenie potvrdenia o návšteve školy
pdf Žiadosť o vystavenie potvrdenia o návšteve školy

 


 

Záverečná správa SOŠ Senica

 

Záverečná správa SOŠ Senica 2008-2009
Záverečná správa SOŠ Senica 2009-2010
Záverečná správa SOŠ Senica 2010-2011
Záverečná správa SOŠ Senica 2011-2012
Záverečná správa SOŠ Senica 2012-2013
Záverečná správa SOŠ Senica 2013-2014
 Záverečná správa SOŠ Senica 2014-2015
Záverečná správa SOŠ Senica 2015-2016
Záverečná správa SOŠ Senica 2016-2017
Záverečná správa SOŠ Senica 2017-2018
Záverečná správa SOŠ Senica 2018-2019
Záverečná správa SOŠ Senica 2019-2020

 

 


 

ico2 Profil verejného obstarávateľa 

 

Zmluvy 2011 2012 Zmluvy od roku 2013  
Objednávky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Faktúry 2011 2012 Faktúry od roku 2013  
Zákazky s nizkou hodnotou 2011 2012 2013              
Verejné obstarávanie   2012 2013              
Zverejňovanie zámeru     2013      

2015

prenechať do nájmu učebňu

2018

prenechať do nájmu dve učebne a školskú jedáleň

 

2019

Zámer - prenájom nebytových priestorov školy

2020

Zámer - prenájom nebytových priestorov školy