Kontakty

 

 

Stredná odborná škola, V. Paulinyho - Tótha 31/5, 905 01  Senica

 IČO: 00351997

DIČ: 2021086947

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 7000493345/8180

IBAN: SK4581800000007000493345

 

VRÁTNICA

 

e-mail: sossenica@sossenica.sksouse@zupa-tt.sk

web: www.sossenica.sk a www.sosse.edupage.org

VEDENIE ŠKOLY

Funkcia

Priezvisko a meno

telefónne číslo

e-mail

SEKRETERIÁT

Mgr. Pavol Paradeiser

riaditeľ - štatutár

(0905 547 882)

034 651 3790

paradeiser@sossenica.sk

034 698 3422

p. Viera Miháliková

(sekretárka)

034 698 3438

souse@zupa-tt.sk

sossenica@sossenica.sk

fax: 034 698 3440

ZÁSTUPCA

RIADITEĽA

Ing. Júlia Gabčová

(0911 825 891)

034 698 3443

gabcova@sossenica.sk

Ing. Danica Rapantová

(0905 547 881)

rapantova@sossenica.sk

Mgr. Vladimír Michalka

zástupca štatutára

(0905 547 884)

034 698 3445

michalka@sossenica.sk

EKONÓMKA

Ing. Monika Kováčová

(0911 080 344)

034 698 3446

ekonom@sossenica.sk

VÝCHOVNÝ

PORADCA

Mgr. Anton Havel

034 698 3444

vychovnyporadca@sossenica.sk

 
 

ŠKOLSKÝ

PSYCHOLÓG

Mgr. Eva Švrčková

034 698 3442

svrckova@sossenica.sk

Párny týždeň

Utorok, Streda

7:30 - 15:00

 

Nepárny týždeň

Pondelok, Streda, Piatok

7:30 - 15:00

 
       
 bistro hlavicka

Zodpovedná vedúca: Zlatica Mikulcová Vavreková

   tel.: 034 651 2624

       e-mail: bistro@sossenica.sk

 

Školský internát

tel: 034 774 94 20

mobil: 0911 421 237


internat@sossenica.sk
 

Mgr. Gabriela Hrabinová

(vedúca vychovávateľka)

0911 080 351

hrabinova@sossenica.sk

Mgr. Simona Mihočková

(vychovávateľka)

mihockova@sossenica.sk

 Bc. Darina Nemečkayová

(vychovávateľka)

nemeckayova@sossenica.sk

 

ZBOROVŇA

034 698 3444

SOŠ Senica – zvonenie

hodina

čas

1.

7 55    8 40

2.

8 45    9 30

3.

9 40  10 25

4.

10 35 11 20

5.

11 25 12 10

obedová prestávka

6.

12 40 13 25

7.

13 25 14 15

 

ADMINISTRATÍVA ŠKOLY

ÚČTAREŇ

p. Milota Cupáková

(účtovníčka)

034 698 3436

cupakova.milota@zupa-tt.sk

Ing. Pavlína Hrubšová

(účtovníčka)

hrubsova.pavlina@zupa-tt.sk

MZDOVÁ ÚČTAREŇ

p. Valentová Katarína

(mzdárka)

034 698 3441

valentova.katarina@zupa-tt.sk

HOSPODÁRKA

p. Nadežda Kotvanová

(hospodárka)

034 698 3434

kotvanova.nada@zupa-tt.sk

VEDÚCA ŠJ

p. Erika Línková

(vedúca ŠJ)

034 698 3442

sosse.veducasj@zupa-tt.sk

TECHNIK

Ing. Pavol Zich

(technik)

034 698 3433

technik@sossenica.sk

ŠKOLNÍK

Vladimír Tomeček

(energetik + nákupy)

Ľudovít Held

034 698 34 31

tomecek@sossenica.sk

held@sossenica.sk