Odkazy na užitočné stránky

...

http://www.minedu.sk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
http://www.siov.sk Štátny inštitút odborného vzdelávania
https://www.iedu.sk Centrálny informačný portál rezortu školstva
   
http://www.statpedu.sk Štátny pedagogický ústav
http://www.mpc-edu.sk Metodicko-pedagogické centrum
http://www.uips.sk Ústav informácií a prognóz školstva
http://www.nucem.sk Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
   
http://www.infovek.sk  
http://www.e-ducation.com  
http://www.zborovna.sk  
http://anon.modernyucitel.net  
http://www.dobraskola.sk  
http://www.spgk.sk Slovenská pedagogická knižnica

 http://www.planetavedomosti.sk

 
 http://www.orbispictus.sk  
   
http://www.portalvs.sk Portál vysokých škôl
http://www.skolskysport.sk  
http://www.oskole.sk  
http://www.modernaskola.sk  
http://www.noveskolstvo.sk  
http://www.studujem.sk  
http://www.tahaky-referaty.sk  
http://referaty.atlas.sk  
http://www.antiskola.eu  
http://www.profesia.sk  
http://www.matura.sk