Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE / spracúvanie osobných údajov

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Adresa: V. Paulínyho Tótha 31/5, 90501 Senica, SR

IČO: 00351997, DIČ: 2021086947

Riaditeľka: Ing. Danica Rapantová

 (ďalej tiež len „prevádzkovateľ“)

 

Na externom odkaze https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00351997 budeme pravidelne upravovať povinné informovania a to tak, aby boli neustále v súlade s najnovšími usmerneniami Úradu na ochranu osobných údajov.