Prijímacie skúšky 2019/2020

Prijímacie skúšky na denné a externé štúdium
v školskom roku 2019/2020

 pdf 1. kolo: 1. termín - 13. 5.2019: Výsledky prijímacích skúšok
   
pdf

Kritériá pre prijatie žiakov na štúdium do prvého ročníka študijných odborov a učebných odborov denného štúdia v školskom roku 2019/2020

   
do 10.04.2019 Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).
do 20.04.2019 Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ.
13.05.2019 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
16.05.2019 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

Nové odbory na SOŠ Senica

 

Študijný odbor: 3693 K - technik energetických zariadení budov
Učebný odbor: 2954 H - mäsiar
Učebný odbor: 2466 H 02 - mechanik opravár stroje a zariadenia
Študijný odbor nadstavbový: 6403 L - podnikanie v remeslách a službáchOdbor masiar.png    Odbor obchodny pracovnik.png   Technik energetickych zariadeni budov.png

 Prihlášky na denné a externé nádstavbové štúdium zasielajte na adresu

SOŠ Senica, V. Paulínyho - Tótha 31/5, 905 01  Senica,

Formulár sa nachádza tu:
 pdf Prihláška na nadstavbové štúdium
pdf Prihláška na nadstavbové štúdium
 

V školskom roku 2017/2018 sa budú otvárať tieto odbory:

Študijný odbor - 4. ročný

6446  K kozmetik6446 K - kozmetik

6444 K čašník, servírka6444 K - casnik,servirka

6442 K obchodný pracovník6442 K - obchodny pracovnik

 

2860 K chemik opreátor2860 K - chemik operator

3693 K - technik energetických zariadení budov 


Učebný odbor - 3. ročný

2487 H 01 autoopravár-mechanik2487 H 01 - autoopravar mechanik

3661 H murár3661 H - murar

3678 H inštalatér3678 H - instalater

2964 H cukrár2964 H - cukrar

2977 H cukrár, kuchár - 4.ročný2977 H - cukrar, kuchar

6445 H kuchár6445 H - kuchar

6456 H kaderník6456 H - kadernik

3675 H maliar3675 H - maliar

6424 H manikér - pedikér6424 H - maniker-pediker

6444 H čašník, servírka6444 H - casnik,servirka.jpg

2962 H pekár2962 H - pekar

 

2954 H - mäsiar

 

2466 H 02 - mechanik opravár stroje a zariadenia

Učebný odbor - 2. ročný

3161 F praktická žena3161 F - prakticka zena

3686 F stavebná výroba3686 F - stavebna vyroba


Nadstavbové štúdium - Študijný odbor - 2. ročný - aj EXTERNOU FORMOU

6421 L spoločné stravovanie 6421 L - spolocne stravovanie

6426 L vlasová kozmetika 6426 L - vlasova kozmetika

3757 L  dopravná prevádzka 3757 L - dopravna prevadzka

 

3659 L stavebníctvo 3659 L - stavebnictvo

 6403 L - podnikanie v remeslách a službách