Prijímacie skúšky 2020/2021

Prijímacie skúšky na denné a externé štúdium
v školskom roku 2020/2021

 pdf Výsledky prijímacieho konania podľa kritérií
  O pridelenom kóde žiaka sa treba informovať telefonicky na tel. číslach: 0911 825 891, 0905 547 882, 0905 547 881
   
   
pdf

Kritériá pre prijatie žiakov na štúdium do prvého ročníka študijných odborov a učebných odborov denného štúdia v školskom roku 2020/2021

   

Nové odbory na SOŠ Senica

 

Študijný odbor: 3693 K - technik energetických zariadení budov
Učebný odbor: 2954 H - mäsiar
Učebný odbor: 2466 H 02 - mechanik opravár stroje a zariadenia
Študijný odbor nadstavbový: 6403 L - podnikanie v remeslách a službáchOdbor masiar.png    Odbor obchodny pracovnik.png   Technik energetickych zariadeni budov.png

 Prihlášky na denné a externé nádstavbové štúdium zasielajte na adresu

SOŠ Senica, V. Paulínyho - Tótha 31/5, 905 01  Senica,

Formulár sa nachádza tu:
 pdf Prihláška na nadstavbové štúdium
pdf Prihláška na nadstavbové štúdium
 

V školskom roku sa budú otvárať tieto odbory:

Študijný odbor - 4. ročný

6446  K kozmetik6446 K - kozmetik

6444 K čašník, servírka6444 K - casnik,servirka

6442 K obchodný pracovník6442 K - obchodny pracovnik

 

2860 K chemik opreátor2860 K - chemik operator

3693 K - technik energetických zariadení budov 


Učebný odbor - 3. ročný

2487 H 01 autoopravár-mechanik2487 H 01 - autoopravar mechanik

3661 H murár3661 H - murar

3678 H inštalatér3678 H - instalater

2964 H cukrár2964 H - cukrar

2977 H cukrár, kuchár - 4.ročný2977 H - cukrar, kuchar

6445 H kuchár6445 H - kuchar

6456 H kaderník6456 H - kadernik

3675 H maliar3675 H - maliar

6424 H manikér - pedikér6424 H - maniker-pediker

6444 H čašník, servírka6444 H - casnik,servirka.jpg

2962 H pekár2962 H - pekar

 

2954 H - mäsiar

 

2466 H 02 - mechanik opravár stroje a zariadenia

Učebný odbor - 2. ročný

3161 F praktická žena3161 F - prakticka zena

3686 F stavebná výroba3686 F - stavebna vyroba


Nadstavbové štúdium - Študijný odbor - 2. ročný - aj EXTERNOU FORMOU

6421 L spoločné stravovanie 6421 L - spolocne stravovanie

6426 L vlasová kozmetika 6426 L - vlasova kozmetika

3757 L  dopravná prevádzka 3757 L - dopravna prevadzka

 

3659 L stavebníctvo 3659 L - stavebnictvo

 6403 L - podnikanie v remeslách a službách