Rada školy

Rada školy pri SOŠPRaS Senica

-          zloženie RŠ od 25.10.2021

 

Erika Línková

zástupca nepedagogických zamestnancov, predseda RŠ

Vladimír Chudý

zástupca pedagogických zamestnancov - majstri OV, podpredseda RŠ

Mgr. Dana Žáková

zástupca pedagogických zamestnancov - učitelia

Peter Jediný

zástupca rodičov

Dana Dobrucká

zástupca rodičov

Ingrid Lašáková

zástupca rodičov

LukᚠDaniel

zástupca žiakov

Mgr. Tatiana Sklárčiková

zástupca zriaďovateža TTSK

Ing. Roman Sova

poslanec TTSK

Ing. Pavol Kalman

poslanec TTSK

RNDr. Peter Gerhart, PhD.

poslanec TTSK

 

pdf 2022-05-30 - Zápisnica RŠ
pdf 2022-03-21 - Zápisnica RŠ

pdf

2021-10-25 - Zápisnica RŠ
pdf 2021-06-21 -Zápisnica RŠ a správa o činnosti RŠ
pdf 2021-04-30 - Zápisnica RŠ.pdf

pdf

2021-02-26 - Zápisnica RŠ.pdf

pdf

2020-12-13 - Stanovisko - RŠ.pdf

pdf

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia 1. 12. 2020.pdf

 


 

zloženie rady školy od 20.05.2019

 

Ing. Monika Kodajová

zástupca pedagogických zamestnancov, predseda rady školy

Vladimír Chudý

zástupca pedagogických zamestnancov - majstri OV

Vladimír Tomeček

zástupca nepedagogických zamestnancov

Erika Lešková

zástupca rodičov

Mgr. Helena Kalenská

zástupca rodičov

Terézia Deščíková

zástupca rodičov

LukᚠDaniel

zástupca žiakov

PaedDr. Silvia Sadecká, MBA

zástupca zriaďovateža TTSK

Ing. Roman Sova

poslanec TTSK

Ing. Pavol Kalman

poslanec TTSK

RNDr. Peter Gerhart

poslanec TTSK

pdf

Oznámenie výsledkov výberového konania na funkciu riaditeža Strednej odbornej školy v Senici

 


 

 

 

Rada školy bola ustanovená  na základe Zákona č.596/2003 Z.z.

 

zloženie rady školy od 20.04.2016

 

   Mgr. Peter Hutta

zástupca pedagogických zamestnancov, predseda rady školy

Vladimír Chudý

zástupca pedagogických zamestnancov - majstri OV

Vladimír Tomeček

zástupca nepedagogických zamestnancov

Silvia Hermanová

zástupca rodičov

Mgr. Helena Kalenská

zástupca rodičov

Terézia Deščíková

zástupca rodičov

LukᚠDaniel

zástupca žiakov

PaedDr. Silvia Sadecká, MBA

zástupca zriaďovateža TTSK

Ing. Roman Sova

poslanec TTSK

Ing. Pavol Kalman

poslanec TTSK

RNDr. Peter Gerhart

poslanec TTSK

 

icoliv Štatút rady školy

 


rok 2018/2019

icopdf   Zápisnica RŠ 03.06.2019

 

rok 2015/2016


icopdf   Zápisnica RŠ 30.06.2016


icopdf   Uznesenie RŠ 20.04.2016

icopdf   Zápisnica RŠ 20.04.2016


icopdf   Uznesenie RŠ 15.02.2016

icopdf   Zápisnica RŠ 15.02.2016

icopdf   Uznesenie RŠ 26.10.2015

icopdf   Zápisnica RŠ 26.10.2015

icopdf   Uznesenie RŠ 09.06.2015

icopdf   Zápisnica RŠ 09.06.2015

icopdf   Výročná správa za rok 2015

icopdf   2015-10-26 - Plán práce na rok 2016

 


 

rok 2014/2015

icopdf   Uznesenie RŠ 28.01.2015

icopdf   Zápisnica RŠ 28.01.2015

icopdf   Výročná správa za rok 2014

icopdf   2015-01-22 - Plán práce na rok 2015
rok 2013/2014

icoliv   2014-10-09 - Uznesenie

icoliv   2014-10-09 - Zápisnica


icoliv   2014-03-24 - Uznesenie - výberove konanie

icoliv   2014-03-24 - Zápisnica - výberove konanie


icoliv   Uznesenie RŠ 29.01.2014

icoliv  Zápisnica RŠ 29.01.2014

icoliv   Výročná správa za rok 2013

icoliv  Plán práce RŠ na rok 2014rok 2012/2013

icoliv   Zápisnica RŠ 30.9.2013

icoliv   Uznesenie RŠ 30.9.2013

icoliv   Zápisnica RŠ 25.6.2013

icoliv   Uznesenie RŠ 25.6.2013

icoliv   Uznesenie RŠ 27.2.2013

icoliv   Zápisnica RŠ 27.2.2013

icoliv   Výročná správa za rok 2012

 


rok 2011/2012

icoliv   Uznesenie RŠ 24.10.2012

icoliv   Zápisnica RŠ 24.102012

icoliv   Plán práce RŠ na rok 2013

icoliv   Uznesenie 27.6.2012

icoliv   Zápisnica 27.6.2012

icoliv   Uznesenie 20.4.2012

icoliv   Zápisnica 20.4.2012

icoliv   Uznesenie 9.2.2012

icoliv   Zápisnica 9.2.2012

 


rok 2010/2011

icoliv   Výročná správa 2011

icoliv Uznesenie 10.11.2011

icoliv Zápisnica 10.11.2011

icoliv Plán zasadnutí RŠ na rok 2012

icoliv Uznesenie 27.6.2011

icoliv Zápisnica 27.6.2011

icoliv Uznesenie 6.4.2011

icoliv Zápisnica 6.4.2011

 


 rok 2009/2010

icoliv Výročná správa 2010

icoliv Uznesenie 10.2.2011

icoliv Zápisnica 10.2.2011

icoliv Plán zasadnutí RŠ na rok 2011

icoliv Zápisnica 29.9.2010

icoliv Zápisnica 8.6.2010

icoliv Zápisnica 22.3.2010

icoliv Plán zasadnutí RŠ na rok 2010