Medzinárodná vedecká konferencia - Energetické zdroje regiónov Trnava