Praktické maturitné skúšky

Počas týždňa od 24. 04. 2017 do 28. 04. 2017 študenti SOŠ Senica prakticky maturovali.