2010 - Enersol - celoštátne kolo súťaže

V dňoch 7 až 9 apríla prebiehala v našej škola celoštátna súťaž žiakov stredných škôl ENERSOL 2010, zameraná na využívanie alternatívnych zdrojov energie.