Imatrikulácie 2010

Ako privítať a zapísať prvákov medzi právoplatných členov cechu žiakov SOŠ Senica? To je problém, ktorý riešia každoročne tretiaci našej školy. Tento raz sa na organizovanie imatrikulácií podujali žiaci III.FČ4 a III.H KOZ. Uskutočnili sa v utorok 16. novembra 2010 v školskej jedálni SOŠ. Imatrikulácií sa zúčastnili iba žiaci, ktorí tento deň mali teoretické vyučovanie.

18.11.2010

Svetlonosenie

Svetlonosenie – tak sa volala akcia, ktorú  v minulom roku pripravil Študentský parlament a pripomenul si ňou 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu a Deň študentstva.

17.11.2010

Technická olympiáda

Technická olympiáda 1. ročník, školský rok 2010/2011, kategória A, B.

16.11.2010

Halový turnaj vo futbale

Dňa 12.11.2010 sa naši žiaci - futbalisti zúčastnili tradičného turnaja v halovom futbale v Otrokoviciach.

15.11.2010

Študentská kvapka krvi

Dňa 10.11.2010 prebehla v našej škole pravidelná akcia dobrovoľných darcov krvi.

12.11.2010

Enersol - motivačná konferencia

Dňa 13. októbra prebehla v zasadacej sieni MÚ Senica motivačná konferencia k 1. ročníku súťaže Enersol

15.10.2010
Zobraziť všetky »