Prijímacie skúšky do nadstavbového štúdia

Dňa 27. 08. 2021 o 8:00h. - Prijímacie skúšky do nadstavbového štúdia 

17.8.2021

Komisionálne skúšky druhého polroka šk. roka 2020/2021

Komisionálne skúšky druhého polroka šk. roka 2020/2021 v náhradnom termíne budú 25. 08. 2021 (všeobecnovzdelávacie a odborné predmety) a 27. 08. 2021 (odborný výcvik),   od 8, 00 hod. v budove školy.

Harmonogram a rozpis učební bude umiestnený vo vestibule školy.

17.8.2021

Prečo študovať v našej škole.

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách v Senici má dlhoročnú tradíciu v celom okrese. Za 70 rokov svojej existencie prešlo bránou školy tisíce študentov, ktorí vyšli pripravení na svoje povolanie.  Čítaj ďalej...


banner 728x90.png


 

30.6.2021

Výsledky prijímacích skúšok po 2. kole aj nadstavbové štúdium

Výsledky prijímacích skúšok po 2. kole 22.6.2021

22.6.2021

2. kolo PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK na denné štúdium v školskom roku 2021/2022

Informujeme Vás, že na našej škole sa vykonajú prijímacie skúšky v druhom kole (22.06.2021) na nenaplnený počet miest.

3.6.2021

Ekotopfim online & Ekokvíz

Sme radi, že aj tento rok sme sa mohli zúčastniť environmentálneho filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, ktorý sa konal v dňoch 26. až 30. 4. 2021, i keď online formou.

3.6.2021
Zobraziť všetky »