Zahájenie školského roka 2019/2020

Žiaci externého štúdia 1. a 2. ročníka začínajú šk. rok 2019/2020 dňa 20.09.2019 o 15:00 hod. v budove školy.

Pondelok 2. septembra 2019 o 8:00 hod.

1. ročníky - školská jedáleň (môžu prísť aj rodičia, žiaci budú oboznámení s triednym učiteľom a s pracoviskom odborného výcviku)

2. - 4. ročník - v učebniach podľa rozpisu vo vestibule školy.


 

11.9.2019

Prijímacie skúšky do nadstavbového štúdia - externá forma

Dňa 27. 08. 2019 o 8:00h. - Prijímacie skúšky do nadstavbového štúdia - externá forma

26.8.2019

Komisionálne skúšky v opravnom a náhradnom termíne - august 2019

Komisionálne skúšky druhého polroka šk. roka 2018 /2019 v opravnom a náhradnom termíne budú od 26. 08.2019 do 28. 08. 2019, od 8, OO hod. v budove školy. Harmonogram a rozpis učební bude umiestnený vo vestibule školy.

26.8.2019

Zámer - prenájom nebytových priestorov školy

SOŠ Senica má zámer prenechať do nájmu nebytové priestory o celkovej rozlohe 316,74 m2 .


Čítať viac na zobraziť

16.8.2019

Stránkové hodiny počas letných prázdnin

Stránkové hodiny SOŠ Senica v čase od 8.7.2019 do 23.8.2019

Pondelok – Piatok      8:00 h.     -    14:00h.  

Obedňajšia prestávka v čase 11:30 h.  – 12:15 h.

Použite telefón vo vestibule SOŠ Senica číslo 38

12.7.2019

Krásne prázdniny

Všetkým prajeme krásne a slnečné prázdniny, plné oddychu a zaujímavých zážitkov. Študentom, rodičom a priateľom školy krásne dovolenky, pedagógom oddych a načerpanie síl do nového školského roku{#emotions_dlg.cool}

Začiatok vyučovania po prázdninách - 2. september 2019  (pondelok)

2.7.2019
Zobraziť všetky »