Marec je, bol a vždy bude mesiac knihy - výzva

Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. A o to viac je to pravda v tomto náročnom pandemickom období. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci?

Marec - mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.

17.3.2021

Oznam

Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom, že na základe vyhodnotenia informácií zo zasadnutia Pandemického strediska TTSK ako aj  RÚVZ  Senica o neodporúčaní otvoriť stredné školy prezenčne pre končiace ročníky z dôvodu negatívneho vývoja epidemiologickej situácie v okrese Senica bude od 15. marca 2021 do odvolania pokračovať výchovno-vzdelávací proces dištančnou formou a školský internát zostáva naďalej zatvorený.

12.3.2021

Oznam

Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom, že na základe nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie bude od 8. marca 2021 pokračovať výchovno-vzdelávací proces dištančnou formou a školský internát zostáva naďalej zatvorený.

4.3.2021

Kritériá pre prijímanie žiakov

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR Vás informujeme o spôsobe systému prevodu slovného hodnotenia na známky v rámci prijímacieho konania

Kritériá pre prijatie žiakov na štúdium do prvého ročníka študijných odborov a učebných odborov denného štúdia v školskom roku 2021/2022

26.2.2021

Pokračuje sa v dištančnom vzdelávaní

Pokračuje sa v dištančnom vzdelávaní  aj od 22. 02. 2021 do 26. 02. 2021, nakoľko epidemiologická situácia ako na Slovensku tak aj v Trnavskom kraji je stále nepriaznivá.

17.2.2021

Prijímacie konanie na SŠ v školskom roku 2020/2021

Vážení rodičia a žiaci, na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26. 1. 2021, sa mení Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy.

8.2.2021
Zobraziť všetky »