Prišiel k nám Mikuláš!

Dňa 05.12.2018 do nášho školského internátu zavítal Mikuláš, čert a anjel.

Čítať viac na zobraziť

17.12.2018

Slávnostné IMATRIKULÁCIE

Dňa 20.11.2018 sa v školskom internáte už tradične uskutočnilo slávnostné prijatie nových žiakov.

Čítať viac na zobražiť

17.12.2018

Návšteva partnerskej školy v rámci projektu

Projekt Fasiangy

SOŠ Senica sa spoločne s SOŠ Charbulova, Brno zapojila do projektu na podporu programu cezhraničnej spolupráce. Ťažiskom projektových aktivít sú aktivity partnerských stredných škôl, z ktorých jedna je na území SR a druhá sa nachádza v Juhomoravskom kraji. Projekt Fašiangy, Turice, Veľká noc príde - poznávanie kultúrnych tradícií je realizovaný v rámci programu INTEREG V-A Slovenská republika - Česká republika.

Čítať viac na zobraziť

12.12.2018

Zelená stužka

Od 23.11. 2018 nosia kozmetičky a čašníci triedy IV.B  pripnutú zelenú stužku - stužku nádeje.

Bude im pripomínať ich prežité chvíle v škole, ...

Čítať viac na zobraziť

12.12.2018

Obdarovanie detí

Deti zo školského internátu, ktorý je súčasťou SOŠ Senica, sa rozhodli pred Vianocami obdarovať deti v Detskom domove v Novom Meste nad Váhom. Bolo to veľmi príjemné stretnutie.

 Čítať viac na zobraziť

Mgr. Hrabinová

11.12.2018

Deň otvorených dverí

Na SOŠ Senica sa už tradične uskutočnil  v dňoch 06. 12. 2018 a 07. 12. 2018 Deň otvorených dverí. V sprievode pedagógov a študentov školy si žiaci mohli prezrieť priestory školy a získať informácie..

Čitať viac na zobraziť

3.12.2018
Zobraziť všetky »