2. kolo prijímacích skúšok

Dňa 18. 06. 2019 sa uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok na školský rok 2019/2020 v priestoroch SOŠ Senica.

Čítať viac na zobraziť

24.5.2019

Výsledky prijímacích skúšok dňa 13.5.2019

Výsledky prijímacích skúšok dňa 13.5.2019

 
 
13.5.2019

24 hodinová štafeta v plávaní, behaní a šachu

V mestskej plavárni v Senici usporiadalo mesto v spolupráci s rekreačnými službami už piaty ročník 24-hodinovej plaveckej štafety, ku ktorej sa pridajú aj bežci a šachisti. Po roku sme mali možnosť i my sa zúčastniť tejto športovej aktivity.

Čítať viac na zobraziť

6.5.2019

Medzinárodná konferencia Enersol EU 2019

Z celoslovenského kola postúpilo 17 prác z Hlavnej a Tvorivej kategórie na 16. Medzinárodnú konferenciu Enersol EU, ktorá sa konala v Kultúrnom dome Senica dňa 11. a 12. apríla 2019 a hlavný organizátor tejto konferencie bola Stredná odborná škola Senica pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Asociácie Enersol, Ministerstvo životného prostredia Českej republiky, Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR a Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR. Konferenciu finančne podporila Slovenská agentúra životného prostredia, ŠIOV, COOP Jednota Senica a tento projekt bol realizovaný vďaka podpore EkoFondu a jeho zriaďovateľa, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava.

Čítať viac na zobraziť

17.4.2019

Celoslovenské kolo súťaže Enersol SK 2019

V SOŠ Senica sa 9. a 10. apríla 2019 konal už 9. ročník celoslovenského kola súťaže Enersol SK. Do tejto súťaže postúpilo 16 projektov v Hlavnej kategórii, 16 projektov v Tvorivej kategórii a 12 projektov v Propagačnej kategórii z krajských kôl. Tento rok sa zúčastnili súťaže všetky kraje Slovenska spolu 46 súťažiacich. Medzi súťažiacimi boli aj naši študenti Karolína Chudá s prácou „Vyhrievaný posed“ v Hlavnej kategórii a Jakub Korych s prácou „Interaktívny turistický chodník“ v Propagačnej kategórii.

16.4.2019

Veľtrh CONECO – RACIOENERGIA 201

Dňa 28. 3. 2019  sme navštívili so žiakmi odborov murár a inštalatér výstavisko INCHEBA EXPO Bratislava, kde sa konal veľtrh CONECO – RACIOENERGIA 2019.

Čítať viac na zobraziť

9.4.2019
Zobraziť všetky »