Oznam pre študentov 1. ročníka v šk. r. 2020/2021

Nakoľko v prihláške na štúdium sa pre výnimočný stav nevyžadovalo potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti, je potrebné vybaviť toto potvrdenie dodatočne a priniesť do školy pri nástupe 2.9. 2020. Ďakujeme za pochopenie.

icoword.jpg

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
pdf Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti


26.8.2020

Školský internát - informácie o nástupe do internátu

Informácie k nástupu žiakov do školského internátu a opatrenia.

25.8.2020

Oznam zákonným zástupcom a žiakom

Milí rodičia a žiaci,

vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 ( v stredu ) o 8:00 hod. v učebniach podľa rozpisu na vstupných dverách budovy školy. Nakoľko sa neodporúča hromadné otvorenie školského roka, vstup rodičov do budovy školy nie je povolený.

24.8.2020

Zámer - Prenájom nebytových priestorov školy

Zámer prenechať do nájmu nebytové priestory na 2. poschodí budovy – učebňa s príslušenstvom (chodby, WC) o celkovej rozlohe priestorov 47,4 m2 a o celkovej rozlohe priestorov príslušenstva 8 m2 na 2. poschodí budovy („predmet nájmu“).

20.8.2020

Komisionálne skúšky druhého polroka šk. roka 2019/2020

Komisionálne skúšky druhého polroka šk. roka 2019/2020 v náhradnom termíne budú od 25. 08. 2020 do 27. 08. 2020,   od 8, 00 hod. v budove školy.

12.8.2020

Naším milým študentkám a študentom končiacich ročníkov IV.KOZ a III.KAD

Naším milým študentkám a študentom končiacich ročníkov IV.KOZ a III.KAD želáme všetko najlepšie, úspešný štart  do budúceho  povolania a aby pokračovali v úspechoch,  ktoré dosiahli počas štúdia na našej škole.

MOV Prevádzkové pracovisko  KOZ a KAD

 

2.7.2020
Zobraziť všetky »