Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť peniazom  a financiám. Ide o to, ako v rôznych životných situáciách správne zaobchádzať s peniazmi. V rámci vzdelávania sa na našej škole uskutočnil projekt zameraný na finančnú gramotnosť, v ktorom boli zapojení študenti 2. a 3. ročníka študijných odborov.

Čítať viac na zobraziť

18.4.2018

Celoslovenské kolo ENERSOL - SK

Ako sa už stalo tradíciou, aj v tomto školskom roku sa na našej škole uskutočnil 8. ročník celoslovenskej súťaže ENERSOL – SK.  Je to súťaž zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvárania  trvalého  vzťahu k ochrane životného prostredia. Študenti súťažili v  hlavnej, tvorivej a propagačnej kategórii. Cieľom súťaže ENERSOL je podporiť  talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíjať tvorivé kompetencie  žiakov...

Čítať viac na zobraziť

13.4.2018

SOČ na našej škole - krajské kolo

Dňa 06. 04. 2018 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo súťaže SOČ. Krajskému kolo predchádzali školské kolá, na ktorých študenti  prezentovali svoje práce. Víťazi školských kôl postúpili na krajské kolo. Na našej škole sa školské kolo SOČ uskutočnilo 16. 03. 2018. S odvahou a odhodlaním uspieť sa do školského kola zapojilo  22 súťažných prác. Naši študenti svoje práce obhajovali na vysokej odbornej úrovni a úspešne prezentovali našu školu.

Čítať viac na zobraziť

12.4.2018

Zmena či premena?

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje 22. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR. Naša škola sa zapojila do tejto inšpirujúcej súťaže tromi výtvarnými prácami.

Čítať viac na zobraziť

6.4.2018

Deň učiteľov - učíme sa inak

28.marec je každý rok spájaný v kalendári okrem mena Soňa aj s drobnou poznámkou „DEŇ UČITEĽOV“.

Tento rok sa študentská rada rozhodla dopriať učiteľom pôžitok vrátiť sa do školských lavíc z pozície pozorovateľov, a že v tento deň prácu pedagógov zoberú na seba žiaci.

Čítať viac na zobraziť

6.4.2018

Krajské kolo ENERSOL

Dňa 23.3.2018  sa konalo krajské kolo súťaže Enersol v Trnave, do ktorej sa naša škola pravidelne zapája. Súťaž je zameraná na oblasť výroby a úspor energie a jej cieľom je rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov v problematike alternatívnych zdrojov energie a trvalý vzťah k ochrane životného prostredia.

Čítať viac na zobraziť

26.3.2018
Zobraziť všetky »