Carving - kurz vyrezávania do ovocia a zeleniny pre našich žiakov

Carving- charaktreristickým pracovným úkonom je rez, ktorý je vykonaný nožom.

Štvrtok a piatok naši študenti vykonali takýchto úkonov neúrekom. Od 8,00 hod. do 17,00 hodiny im prešli popod rukami rôzne typy profesionálnych nožov a dlátok určených na vyrezávanie ozdôb z ovocia a jednoduchých zeleninových ozdôb.

16.11.2017

Denné menu pre verejnosť 3,80 €

Otvorili sme reštauráciu na internáte SOŠ Senica.

Denné menu za 3,80 € príjemná obsluha študentov.

Tešíme sa na Vás od 11:00 do 14:00 každý deň.

16.11.2017

Prezentovali sme našu školu

Každoročne sa v mesiaci november koná Prezentácia stredných škôl. Dňa 08. novembra 2017 bolo dejiskom mesto Myjava a o deň neskôr, 09. novembra 2017, mesto Senica. Prezentácie sa zúčastnila aj naša škola, ktorá oboznámila žiakov, rodičov aj verejnosť so študijnými aj učebnými odbormi.

Čítať viac na zobraziť

15.11.2017

Kurz zvárania pre študentov zadarmo!

S finančnou podporou Nadácie EPH pripravila SOŠ Senica  pre žiakov učebného odboru inštalatér a študijného odboru stavebníctvo kurz zvárania

14.11.2017

Sviatočný deň pre našich študentov- oceňovanie študentov primátorom mesta

Pri príležitosti štátneho sviatku 17. novembra,  kedy si pripomíname Deň boja za  slobodu a demokraciu a tiež Medzinárodný deň študentstva, sa už po 15 krát oslavoval 7. novembra  Deň študentstva na radnici.  V príhovore primátor mesta pripomenul históriu Dňa boja za slobodu a demokraciu, význam a posolstvo pre mladých ľudí.  Súčasťou podujatia bol aj kultúrny program.

Medzi ocenenými boli i študentky našej školy.

Čítať viac na zobraziť

9.11.2017

Slávnostné otvorenie nového pracoviska stravovacích služieb

Naša škola  v budove školského internátu slávnostne otvorila pracovisko stravovacích služieb.  Slávnostné otvorenie  prevádzky v budove internátu SOŠ Senica sa uskutočnilo v pondelok 6. novembra 2017 za účasti viacerých hostí...

Čítať viac na zobraziť

8.11.2017
Zobraziť všetky »