Úlohy cez Edupage

Žiaci sú povinní plniť príkazy učiteľov a zadania riadne spracovávať.

24.3.2020

EČ a PFIČ

je zrušená externá časť maturitnej skúšky a je zrušená písomná forma internej časti maturitnej skúšky

24.3.2020

Usmernenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vyučovanie v škole je prerušené od 30.3.2020 až do odvolania

24.3.2020

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prerušuje sa vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane

14.3.2020

ZMENA TERMÍNOV EČ A PFIČ MS 2020

Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, sa menia termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020. 

14.3.2020
Zobraziť všetky »