Deň študentstva na radnici

Deň študentstva na radnici sa stal už tradíciou. Každoročne si na Mestskom úrade v Senici pripomíname význam 17. novembra, ktorý je Dňom boja za slobodu a demokraciu a je tiež medzinárodným Dňom študentstva. Pri tejto príležitosti mesto každoročne oceňuje 17 najlepších študentov stredných škôl v meste a zástupcu Študentského parlamentu

Čítaj ďalej na zobraziť

12.11.2015

„ Stretnutie so Štúrom a jeho družinou.“

Dňa 9. 11. 2015 si naši žiaci maturitných ročníkov overili pamäť a prevetrali mozgové závity. Túto príležitosť im umožnil súťažno-vedomostný kvíz uskutočnený pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.
Najskôr  si študenti  pozreli zaujímavo spracovaný film „True Štúr“, ktorý ponúkal odpovede na súťažné otázky

Čítať ďalej na zobraziť

11.11.2015

Karting na školách - návšteva automotodromu - Slovakia ringu v Orechovej Potôni

Ďalšou aktivitou projektu „Karting na školách“ bola návšteva Automotodromu -  Slovakia ringu v Orechovej Potôni, arény, ktorá je druhou najväčšou v Európe. Šiesti finalisti z našej školy sa stretli s finalistami z ostatných troch škôl....

Čítať ďalej na zobraziť

5.11.2015

Záložka do knihy spája slovenské školy: Múdrosť ukrytá v knihách

Počas  mesiaca október slovenčinárky so svojimi triedami pracovali na projekte s názvom: Záložka do knihy spája slovenské školy: Múdrosť ukrytá v knihách.

Čítať ďalej na zobraziť

5.11.2015

Konferenica HaZZ a DPO Senica na SOŠ Senica

Dňa 21. októbra 2015 sa pod záštitou Okresného riaditeľstva Hasičského  a záchranného zboru  Senici a Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Senici na našej škole uskutočnilo odborno-metodické zamestnanie. Tematika seminára bola zameraná na protipožiarnu ochranu

Číltať ďalej na zobraziť

3.11.2015

Motokáry

Naša škola je zapojená do projektu „Karting na školách“. Hlavným cieľom projektu je hľadanie, podpora a rozvoj  mladých motoristických talentov a kontinuálna práca s nimi. Do projektu sú zapojené štyri školy západoslovenského regiónu – SOŠ Senec, SOŠD Bratislava, SOŠA Trnava a naša škola

Čitaj ďalej na zobraziť

2.11.2015
Zobraziť všetky »