Návšteva partnerskej školy v rámci projektu

Projekt Fasiangy

SOŠ Senica sa spoločne s SOŠ Charbulova, Brno zapojila do projektu na podporu programu cezhraničnej spolupráce. Ťažiskom projektových aktivít sú aktivity partnerských stredných škôl, z ktorých jedna je na území SR a druhá sa nachádza v Juhomoravskom kraji. Projekt Fašiangy, Turice, Veľká noc príde - poznávanie kultúrnych tradícií je realizovaný v rámci programu INTEREG V-A Slovenská republika - Česká republika.

Čítať viac na zobraziť

12.12.2018

Zelená stužka

Od 23.11. 2018 nosia kozmetičky a čašníci triedy IV.B  pripnutú zelenú stužku - stužku nádeje.

Bude im pripomínať ich prežité chvíle v škole, ...

Čítať viac na zobraziť

12.12.2018

Obdarovanie detí

Deti zo školského internátu, ktorý je súčasťou SOŠ Senica, sa rozhodli pred Vianocami obdarovať deti v Detskom domove v Novom Meste nad Váhom. Bolo to veľmi príjemné stretnutie.

 Čítať viac na zobraziť

Mgr. Hrabinová

11.12.2018

Deň otvorených dverí

Na SOŠ Senica sa už tradične uskutočnil  v dňoch 06. 12. 2018 a 07. 12. 2018 Deň otvorených dverí. V sprievode pedagógov a študentov školy si žiaci mohli prezrieť priestory školy a získať informácie..

Čitať viac na zobraziť

3.12.2018

Facebook stránka SOŠ Senica

https://www.facebook.com/Stredn%C3%A1-odborn%C3%A1-%C5%A1kola-Senica-361525797640460/

1.12.2018

Študentská kvapka krvi 2018 #nevyhovarajsa a príď aj ty darovať krv!

„Možno to poznáte aj vy. Viackrát vám už prišlo na um, že by ste išli darovať krv, ale vždy vám do toho niečo prišlo? Naozaj ste chceli, no stále sa niekam ponáhľate. Raz na vlak, inokedy za kamarátmi alebo si poviete, že to ešte počká a jedného dňa sa určite pridáte. Jedného dňa... No priznajme si - ak sme dospelí, zdraví a záleží nám na druhých, budeme hľadať výhovorky?“ ...

A verte alebo nie, už to bolo 11 rokov, takmer dvadsať odberov a stovky úžasných, odvážnych študentov a určite množstvo zachránených životov.

Čítať viac na zobraziť

14.11.2018
Zobraziť všetky »