Oznam - komisionálne skúšky v opravnom a náhradnom termíne 2017

Komisionálne skúšky v opravnom a náhradnom termíne budú od 25. augusta do 31. augusta 2017
od 8. 00 h v budove školy.

Harmonogram a rozpis učební bude umiestnený vo vestibule školy.

10.7.2017

Záverečné skúšky 2017

Po maturantoch opustili našu školu už aj absolventi dvojročných a trojročných učebných odborov. V siedmich učebných odboroch a v štyroch skúšobných komisiách úspešne prebehli záverečné skúšky. Na záverečných skúškach študenti preukázali svoje zručnosti a vedomosti, ktoré získali počas štúdia v učebných odboroch

Čitať ďalej na zobraziť

23.6.2017

Exkurzia Aproxima

V rámci zvyšovania vedomostí a skúseností v oblasti spoločného stravovania sme navštívili prevádzku spoločnosti Aproxima v Skalici, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti spoločného stravovania už niekoľko rokov.

Čítať viac na zobraziť

16.6.2017

Byť Eko je In, buďte Eko aj Vy- DENS 2017

V OC City Aréna sa konalo osvetové podujatie DENS 2017 - Byť Eko je In, buďte Eko aj Vy. Tohto podujatia sme sa zúčastnili aj my.  Cieľom podujatia bola propagácia trvalo udržateľného rozvoja. Vystavovatelia tu prezentovali „zelené” technológie, elektromobil - spôsoby jeho dobíjania, bicykle a elektrobicykle, spôsoby úspory energie v domácnostiach,.....

Čitať viac na zobraziť

12.6.2017

Viedeň znova a opäť inak

Už po niekoľký krát sme mali možnosť spoznávať čaro Rakúska, jeho neopísateľnú prírodu, milých ľudí....

Čítať viac na zobraziť

2.6.2017
Zobraziť všetky »