Stravné v školskej jedálni

Ceny stravy platí od 1. 9. 2016

30.8.2016

Opravný a náhradný termín skúšok

 

Komisionálne skúšky v opravnom a náhradnom termíne za 2. polrok šk. roku 2015/2016 sa budú konať dňa 25. 08. 2016 a 26. 08. 2016 v priestroch školy o 8:00h.

Opravná maturitná skúška praktická časť sa bude konať 6.9.2016 o 8:00 h. na učebni č. 28.

Maturitná skúška v opravnom a náhradnom termíne sa bude konať 9.9.2016 o 8:00 v budove školy.

Opravné záverečné skúšky sa budúkonať od 6.9. do 8.9.2016 na prevádzkových pracoviskách, písomná a praktická časť, 9.9.2016 o 8:00 teoretická časť v budove SOŠ Senica učebňa č. 29.

 

22.8.2016

Záverečné skúšky v náhradnom a opravnom termíne

Záverečné skúšky v náhradnom a opravnom termíne sa budú konať pre všetky odbory v dňoch 6.-9.septembra 2016.

Písomná a praktická časť v dňoch ...

Čítať viac na zobraziť

30.6.2016

Navštívili sme Mlyn Thebéry

V predposledný deň školského roku  žiaci  1. D a 2. D triedy, odbor cukrár kuchár,  navštívili Mlyn Thebéry  - Dojč. Na exkurziu sa vybrali vlakom a svoju cestu dokončili krátkou prechádzkou...

Čitaj viac na zobraziť

30.6.2016

Podnikanie v remeslách a službách

V školskom roku 2016/2017 sa otvára nový študijný odbor nadstavbového štúdia "podnikanie v remeslách a službách". Je určený pre záujemcov o štúdium popri zamestnaní, a to externou formou. Tento odbor je záujemcov, ktorí majú úspešne ukončené 3. ročné štúdium výučným listom. (zoznam učebných odborov)

29.6.2016

Čistý deň v Skalických horách

Už je tradíciou, že sa naša škola zúčastňuje športovo-zábavného podujatia Čistý deň , ktorý sa koná každoročne ako vyvrcholenie školského roka a zároveň ako prezentácia zdravého životného štýlu, oddychu a relaxácie.

Opäť sme súťaž vyhrali a odniesli sme si domov pohár z prvé miesto, putovný pohár

Čítať viac na zobraziť

29.6.2016
Zobraziť všetky »