Technická olympiáda - okresné kolo

03. cecembra 2014 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády základných škôl. Súťaže sa zúčastnili žiaci 8.-9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka osemročných gymnáziíl okresu Senica.

Čítať ďalej na zobraziť

5.12.2014

Deň otvorených dverí na SOŠ Senica 12. 12. 2014

SOŠ Senica srdečne pozýva žiakov, rodičov, učiteľov základných škôl a verejnosť na  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, počas ktorého si môžete prezrieť školu, strediská praktického vyučovania a školský internát.

Čítať ďalej na zobraziť

5.12.2014

VIANOČNÉ ZÁKUSKY 2014

Vianočné zákusky 2014
5.12.2014

Navždy sa zachová v pamäti stužková...

Slávnostná udalosť, ktorá má v spomienkach trvalú hodnotu - stužková

Čítať ďalej na zobraziť

4.12.2014

Workshop v Hainburgu

Zúčastnili sme sa workshopu v rámci projektu RECOM SK - AT

Čítať ďalej na zobraziť

2.12.2014

Súťaž zručností JUVYR

Naši žiaci odboru inštalatér zúčastnili celoslovenskej súťaže v odborných  zručnostiach odboru inštalatér, konanej v rámci celoslovenskej burzy stredných škôl Slovenska JUVYR Bratislava

Čítať ďalej na zobraziť

27.11.2014
Zobraziť všetky »