Exkurzia Aproxima

V rámci zvyšovania vedomostí a skúseností v oblasti spoločného stravovania sme navštívili prevádzku spoločnosti Aproxima v Skalici, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti spoločného stravovania už niekoľko rokov.

Čítať viac na zobraziť

16.6.2017

Byť Eko je In, buďte Eko aj Vy- DENS 2017

V OC City Aréna sa konalo osvetové podujatie DENS 2017 - Byť Eko je In, buďte Eko aj Vy. Tohto podujatia sme sa zúčastnili aj my.  Cieľom podujatia bola propagácia trvalo udržateľného rozvoja. Vystavovatelia tu prezentovali „zelené” technológie, elektromobil - spôsoby jeho dobíjania, bicykle a elektrobicykle, spôsoby úspory energie v domácnostiach,.....

Čitať viac na zobraziť

12.6.2017

2. kolo prijímacieho konania

Dňa 20. 06. 2017 sa uskutoční druhé kolo prijímacieho konania  v priestoroch SOŠ Senica.

Čítať viac na zobraziť

6.6.2017

Viedeň znova a opäť inak

Už po niekoľký krát sme mali možnosť spoznávať čaro Rakúska, jeho neopísateľnú prírodu, milých ľudí....

Čítať viac na zobraziť

2.6.2017

Triedy 2.E a 3. C na podujatí Erasmus +

V piatok 26. mája sme sa zúčastnili podujatia Invest EU – Erasmus+ v Dome kultúry v Senici. Toto podujatie organizovalo Informačné centrum Europe Direct Senica. Cieľom podujatia bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii a o možnostiach zúčastniť sa na projektoch financovaných z európskych zdrojov.

Čítať viac na zobraziť

2.6.2017

Zelená zóna

V areáli Strednej odbornej školy v Senici žiaci učebných odborov murár a inštalatér spolu s majstrami odborného výcviku vybudovali s finančnou podporou Nadácie EPH Zelenú zónu oddychu pri SOŠ Senica. Oddychová zóna vznikla na ploche, ktorá bola zatrávnená a slúžila len na priechod cez areál školy. Zelenú zónu oddychu plánujeme využívať na relax žiakov a zamestnancov školy  v čase prestávok vo vyučovaní, v čase krúžkovej činnosti a v čase osobného voľna.

26.5.2017
Zobraziť všetky »