Nástup žiakov do školského internátu

Školský internát sa otvára 9. januára 2022 o 14 h. Ubytovať sa treba najneskôr do 20 h. Neskorší príchod je potrebné oznámiť telefonicky službukonajúcej vychovávateľke.

6.1.2022

Vianočný pozdrav

Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších, veľa zdravia, šťastia, osobných  a pracovných úspechov v novom roku.

23.12.2021

Darček pre detské oddelenie v nemocnici Skalica

21.12.2021

Dištančné vyučovanie

Minister školstva, vedy, výskumu a športu svojim rozhodnutím číslo 2021/21911:2-A1810 zo dňa 8. decembra 2021 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že s účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách. Pre žiakov bude zabezpečené dištančné online vzdelávanie cez MS Teams.

10.12.2021

Mikuláš

Pred pár rokmi Mikuláš nemal problém s príchodom do školy. Po minulom roku, kedy sa žiaci vzdelávali v tomto predvianočnom období len dištančnou formou, sa aspoň tento rok podarilo Mikulášovi nazrieť do tried.

8.12.2021

Maturanti

.....tešme sa, kým sme ešte mladí

2.12.2021
Zobraziť všetky »