2 % dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

darujte prosím Vás 2 percentá z Vašich daní Rodičovskému združeniu pri Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica.

IČO:

173196170695

Obchodné meno (názov):

SRRZ - RZ pri Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti