2 % dane

Rozhodnite kam pôjde časť Vašich daní a pomôžte Rodičovskému združeniu pri Strednej odbornej škole v Senici na ul. V. P. Tótha 31

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj tohto roku môžete opäť rozhodnúť, kam pôjde 2% resp. 3% z Vašich daní zaplatených štátu. Pomôžte a venujte 2% resp. 3% z Vašich daní v prospech Rodičovského združenia pri Strednej odbornej škole v Senici, na ul. V. P. Tótha 31. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň aj tak už ste odviedli alebo odvediete štátu. Vaše 2% resp. 3% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu pri rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% resp. 3%.

Takto získané finančné prostriedky použije Rodičovské združenie pri SOŠ najmä na:

  • podporu a rozvoj výchovnej a vzdelávacej činnosti žiakov SOŠ
  • organizovanie podujatí v oblasti kultúry, prírodovedy  a techniky
  • organizovanie športových súťaží, turnajov a iných športových aktivít
  • realizovanie mimoškolskej činnosti mládeže
  • podporu programov a projektov na zabezpečenie nových a moderných učebných pomôcok 

Ak ste zamestnanec  je potrebné urobiť štyri nasledovné kroky:

-  do 15.02.2021 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania,

-  požiadať zamestnávateľa o vystavenie a potvrdenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“

-  následne  vyplniť   tlačivo  „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane“ 

obe  vyplnené  tlačivá   odovzdať  alebo  doručiť  najneskôr do   30.04.2021  na  príslušný  Daňový  úrad  podľa  miesta   Vášho   trvalého   bydliska,  alebo  v   dostatočnom  časovom   predstihu pred  uplynutím vyššie uvedeného termínu doručiť ich k nám do školy a my zabezpečíme ich podanie na Daňový úrad.

 

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za rok 2020 podávate sám alebo ste podnikateľ fyzická osoba, postačuje vyplniť  Oddiel VIII.  Daňového priznania k DPFO  - typ A alebo Oddiel XII. - Daňového priznania k DPFO - typ B  a v zákonom stanovenej lehote zaplatiť daň z príjmov.    

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI (Oddiel VIII. resp. Oddiel XII. daňového priznania):

IČO/SID:                           173196170695

Právna forma:                  Občianske združenie

Obchodné meno:             SRRZ-RZ pri Strednej odbornej škole

Sídlo:                                   V. P. Tótha 31, 905 01 Senica

 

Za Vašu podporu vopred ďakujeme      

                                                                                                                                     

Rodičovské združenie pri SOŠ

Mgr. Helena Kalenská 

predseda RZ

 

 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2020 (na stiahnutie*.pdf)

Vyhlásenie 2020 (na stiahnutie*.pdf)