Absolventi našej školy

RNDr. Vladimír Švrček, PhD.

Štúdium na SOU Senica ukončil maturitnou skúškou v roku 1991. Potom vyštudoval fyziku tuhých látok na Univerzite Komenského v Bratislave a na Karlovej univerzite v Prahe kvantovú optiku a optoelektroniku.

Ako vedecký pracovník pôsobil vo Francúzskom národnom výskumnom centre v Štrasburgu a v Českej akadémii vied v Prahe. Od roku 2005 pracuje v Japonskom národnom výskumnom centre.

svrcek1

svrcek2

 

PaedDr. Vladimír Daniš

SOU Senica absolvoval v roku 1992 v odbore mechanik opravár. Ďalej pokračoval v štúdiu v SOU Brezová pod Bradlom, na Evanjelickej bohosloveckej fakulte a Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V súčasnosti pracuje ako dozorca Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a je konateľom spoločnosti Reformata.

danis

ecav1

ecav2

 

Zina Cintulová

rodená Horňáková

V našej škole študovala v rokoch 1994-1997 odbor kaderníčka. Po ukončení nadstavbového štúdia v SOU v Trnave sa stala poslucháčkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Vo voľnom čase účinkuje ako speváčka v speváckom zbore mesta Senica Cantilena a ako ochotnícka herečka v Záhoráckom divadle.

cintulova

cantilena

divadlo

 

Lukáš Bečka

Po maturite na našej škole v odbore chemik operátor dostal ponuku spievať a hrať na trúbku v japonských kabaretoch, naposledy vystupoval v meste Nagasaki.

Na hudobnú dráhu sa pripravoval od šiestich rokov, kedy začal navštevovať ZUŠ, spieval v senickom žiackom súbore Hviezdička, v myjavskej kapele Common Pippal a v senickej gitarovej kapele Applause.

becka1.jpg becka3.JPG

becka5.jpg becka6.jpg

becka7.jpg becka8.jpg

 

 

Žigmund Pálffy

Najúspešnejší absolvent - športovec našej školy, profesionálny hokejista, reprezentant Slovenskej republiky. Ako útočník hral v NHL za tímy: New York Islanders, Los Angeles Kings a Pittsburgh Penquins.

Vo svojej zbierke úspechov má ocenenie najlepší slovenský útočník NHL v roku 2001-2002, titul majstra sveta z roku 2002 a bronz z roku 2003.

palffy

 

 

 

Ing. Vladimír Kocourek

Stredoškolské vzdelanie získal v Strednom odbornom učilišti v Senici v odbore kuchár - čašník. Po absolvovaní Vysokej školy ekonomickej, odbor Politická ekonómia, pôsobil okrem iného ako riaditeľ hotela Branč v Senici, neskôr bol riaditeľom senickej pobočky poisťovne Otčina a Uniqa. Je spoločníkom a konateľom spoločnosti Garancia Senica a viceprezidentom Fondu národného majetku.

kocourek

 

 

Dušan Vrťo


Talentovaný žiačik začal hrávať futbal v roku 1972 v Senici. Po jedenástich rokoch sa pobral do Baníka Ostrava. V jednej z bášt moravského futbalu pôsobil, až na krátku epizódu v Banskej Bystrici, takmer 10 rokov. Začiatkom 90-tych rokov nabral kompas jeho kariéry kurz FC Dundee. Dušan Vrťo sa stal vôbec prvým hráčom z Československa, ktorý pôsobil v škótskej lige. Stal sa kapitánom tímu i členom All Stars všetkých čias. Po ukončení aktívnej hráčskej činnosti sa vydal na trénerskú púť a od januára 2010 rozšíril portfólio svojho futbalového záberu aj o funkcionársky smer.

vrto1

vrto2 vrto3

vrto4 vrto5

 

 

Peter Kopálek

V našej škole sa vyučil v odbore chemik operátor. Po skončení školy odišiel do zahraničia. Pracoval v Nemecku, Anglicku a nakoniec sa usadil vo Švajčiarsku. Tu si dokončil štúdium chémie ako pharmatechnolog a pracuje v Dielsdorfe vo firme Senn Chemicals, ktorá vyrába aminokyseliny a ich deriváty.
Vo voľnom čase sa venuje športu - behá maratón a tiež trénuje dostihové kone.

kopalek1 kopalek2

kopalek3 kopalek4 kopalek5

 

 

Peter Motus


Absolvent odboru prevádzkový chemik, po ukončení štúdia v našej škole pôsobil ako vojak z povolania. Je jediným výrobcom kozmetických a terapeutických výrobkov na Slovensku, ktorý spracúva hadí jed. Na svojej hadej farme v Jablonici od roku 1992 chová viac ako sto jedovatých plazov. Hadí jed je veľmi vzácna a drahá tekutina, ktorá sa nedá synteticky vyrobiť. Peter Motus vyvinul z neho originálne prípravky, ktoré pomáhajú pri liečbe kožných chorôb a chorôb pohybového ústrojenstva. Sú schválené Ministerstvom zdravotníctva SR a predávajú sa v lekárňach. V roku 2000 a 2003 získal za prípravky obsahujúce liečivý hadí jed na medzinárodnom veľtrhu Interbeauty v Bratislave ocenenie Zlatá Incheba.

motus

 

 

Mgr. Jozef Ilavský

 

Na vtedajšom SOU SENICA zmaturoval v roku 1990 (odbor chemik-operátor). Ďalšia jeho cesta viedla na Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, kde  v roku 1995 úspešne ukončil štúdium všeobecnovzdelávacích predmetov: matematika-chémia.

Po ukončení civilnej vojenskej služby sa zamestnal v Gymnáziu Jána Hollého v Trnave, kde pôsobí doteraz, od roku 2003 na spomínanej škole pôsobí ako zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti.

 

ilavsky 1 ilavsky 2

.