iBobor

IBobor je medzinárodná iniciatíva na podporu informatiky medzi učiteľmi a medzi študentmi všetkých vekových kategórií. Hlavným cieľom súťaže je pomocou zaujímavých otázok a úloh, ktoré môžu byť zodpovedané bez predchádzajúcej znalosti z informatiky, zvýšiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT), posmeliť  študentov v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. 

 

Tento rok sa konal 7. ročník a zapojilo sa celkovo 55 017 súťažiacich  z 899 škôl. Z našej školy sa zapojilo do súťaže IBobor 59 študentov a 10 študenti získali viac ako 50% bodov.

11.a 18. novembra prebiehala súťažná kategória Seniori, kde sa najlepšie umiestnili:

Ladislav Vaškovič  73%

Petra Klempová 72%

Tomáš Lavko 54%

Andrej Paták 52%

Martin Vacula 52%

Vladimír Olša 50%

 

12. novembra prebiehala súťažná kategória Juniori, kde sa najlepšie umiestnili:

Jana Tománková 79%

Sabína Sofková 58%

Viktor Vašek 57%

Kristína Grajzová 53%

 

Blahoželáme!

 Ing. Beáta Gedeonová