„Do školy na bicykli“- zapojili sme sa

Naša škola sa zapojila do celonárodnej  športovej kampane „Do školy na bicykli“.{#emotions_dlg.cool}

25. septembra sme sa ako škola rozhodli  podporiť zdravú formu dochádzania žiakov a učiteľov do školy. Jedným z cieľov tejto kampane  je aj povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke, MHD či pešo alebo na kolieskových korčuliach. Cyklo akciu vyhlásil národny cyklokoordinátor Peter Kľučka z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Hlavným cieľom kampane je predovšetkým rozvoj bezpečnejšej dopravnej cykloinfraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, predovšetkým detí, ale v neposlednej rade aj zvýšenie rozsahu a kvality dopravnej výchovy detí, ako aj podpory rozvoja výstavby a prevádzkovania detských dopravných ihrísk.

 

"Do školy na bicykli"

 

link: http://www.mindop.sk