Bosákova cena 2015/2016

Michal Bosák – jeho meno by sme mali poznať, je to náš rodák, ktorý sa v roku 1869 narodil na východnom Slovensku v dedinke Okrúhle. Ako 17-ročný odišiel do USA. Pracoval ako baník, rozvážač piva, mal vlastnú krčmu, potom obchodoval s vínom. Keď mal 28 rokov založil si svoju prvú súkromnú banku, potom druhú, tretiu, štvrtú. Získal si uznanie amerických finančníkov, bol členom správnych rád vo viacerých amerických bankách.

Nikdy nezabudol, odkiaľ pochádza. Vo svojej rodnej dedine dal postaviť školu, s podmienkou, že v dedine nebude krčma, prispieval nemalými čiastkami na kostol v Stropkove i do Červeného kríža. V roku 1920 vznikla Americko-slovenská banka, v ktorej mal pán Bosák 60%-ný podiel. Pred hospodárskou krízou mali jeho finančné podniky hodnotu až 15 000 000 dolárov. Potom prišla Veľká hospodárska kríza (r.1931) a skrachoval.

V roku 1937 bol prijatý prezidentom USA Franklinom D. Roosveltom. V tom istom roku zomrel – v čakárni zubného lekára v USA v meste Scrantone.

V roku 1976 bol v USA zaradený medzi 14-tich najvýznamnejších Slovákov v amerických dejinách.

A na počesť tohto výnimočného človeka sa už 10 rokov koná medzinárodná slovensko-česká súťaž Bosákova cena. Do súťaže sme zaslali podnikateľský plán – podmienka zapojenia sa do súťaže, už aj minulý rok, ale tento rok sme s podnikateľským plánom žiačky 1. ročníka nadstavbového štúdia, odbor vlasová kozmtetika Eriky Peričkovej (pod vedením pani učiteľky Jarmily Adáskovej) postúpili medzi 20 najlepších.

V piatok 8. apríla 2016 ideme obhajovať podnikateľský plán Chocolaté, s.r.o. do Bratislavy, do reprezentatívnych priestorov Národnej banky Slovenska. Tak nám držte palce.

http://www.bosak.sk/index2.html

Predmetová komisia nevýrobných profesií