„GREEN WEEK 2016 ”

V utorok  17. 5. 2016 sa 20 vybraných žiakov z 1. D a 2. D triedy zúčastnilo exkurzie v Kysuckom Lieskovci pod záštitou Biomasy. Téma  podujatia bola  „Investície do trvalo udržateľného rozvoja pre budúce generácie”. 

Žiaci sa dozvedeli veľa nových informácií o obnoviteľných zdrojoch energie, výrobe drevných peliet, spaľovaní biomasy a o činnosti spoločnosti Biomasa.  Na záver podujatia sa podrobne oboznámili s postupom výroby peliet priamo vo výrobných priestoroch a dostali i malé darčeky. Niektorí žiaci tiež poskytli rozhovor pre regionálnu televíziu Severka a tiež rozhovor do filmu, ktorý pripravuje spoločnosť Biomasa o podujatí „GREEN WEEK 2016”.

I keď cesta bola dlhá a počasie chladné, dúfame, že všetkým účastníkom sa podujatie páčilo a v budúcnosti sa opäť niekam spoločne vyberieme.....

 

Ing. Katarína Tkáčová