Hudobný koncert našich bývalých absolventov

Pomaly, ale isto sa blíži koniec školského roka. Tento raz sme sa rozhodli ho študentom našej školy a žiakom druhého stupňa Senických základných škôl spestriť netradičným podujatím. Zorganizovali sme pre nich „Hudobný koncert“, ktorého hlavnými aktérmi, muzikantmi, a tiež spevákmi boli bývalí absolventi našej školy. Chalani, pre ktorých sa muzika stala koníčkom, pre niektorých aj „povolaním“. Vzhľadom na ich pracovné povinnosti a pracovnú vyťaženosť, sa nakoniec podarilo dohodnúť spoločný termín pre všetkých.

30. mája 2016 to naplno „odpálili“. Naše pozvanie prísť si zahrať prijali všetci oslovení.  Menovite Ľubo Miča (kuchár-čašník), Jaro Závodský (automechanik), Ondro Kopecký (čašník), Andrej Perička, Rišo Havel (chemik-operátor), Maroš Slezák (automechanik) a ako špeciálny hosť prijal pozvanie muzikálový spevák a herec Janko Slezák.

Záštitu nad perfektným ozvučením si pod palce zobral Rasťo Mihalovič, ktorého dcéra Miška Mihalovičová (kozmetička, po prvom ročníku prestúpila na konzervatórium) spestrila svojím spevom úvodnú pesničku. Pred vystúpením si chalani zaspomínali na svoje školské časy, každému z nich v pamäti utkvel nejaký zážitok, s ktorým sa podelili aj s publikom. Hľadisko kinosály bolo zaplnené do posledného voľného miesta a všetci sa spontánne spolu s interpretmi bavili. Chalani na pódiu si svoje vystúpenia tiež naplno užili. Koncert vyvrcholil autogramiádou Janka Slezáka a spoločným fotením.

Všetkým zúčastneným chceme touto cestou ešte raz poďakovať, že si našli čas a tešíme sa na prípadnú ďalšiu spoluprácu niekedy nabudúce.  

 

Mgr. Pipíšková

Mgr. Havel

 

Viac foto fotogalérii

 

VIDEO:

koncert absovlentov