Deň otvorených dverí

Na SOŠ Senica sa už tradične uskutočnil  v dňoch 06. 12. 2018 a 07. 12. 2018 Deň otvorených dverí.

V sprievode pedagógov a študentov školy si žiaci mohli prezrieť priestory školy a získať informácie z „prvej ruky“ o našej škole. Zoznámili sa s priestormi, kde prebieha teoretické vzdelávanie a s priestromi prevádzok kde sa realizuje praktické vyučovanie. Bol pripravený bohatý program s prehliadkou priestorov školy, fitnes, školského areálu, kde boli k dispozicii ukážky ku študijným a učebným odborom.

Počas Dňa otvorených dverí žiaci spoločne s rodičmi i pedagógmi mohli bližšie spoznať  naše odbory a podmienky ich výučby  a tak  ľahšie rozhodnúť pre ďalšie štúdium.

Keďže sa v Deň otvorených dverí konal 06. 12. 2018 na Miluláša, súčastou programu boli aj aktivity spojené s Mikulášom a čertami.

Sme škola, ktorá v meste  a regióne pôsobí už 70 rokov, má bohaté skúsenosti, dobré materiálno-technické podmienky a hlavne mnoho zaujímavých aktivít.

Na našej škole Vás privítame kedykoľvek aj mimo Deň otvorených dverí. Príďte sa osobne zoznámiť s prostredím, v ktorom vzdelávame našich študentov.